Default Header Image

Acte normative

Acte normative de reglementare a activităţii farmaceutice

 

Legi şi Hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova

Legea cu privire la activitatea farmaceutică

Legea cu privire la medicamente

Legea cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor

Legea ocrotirii sănătăţii

Legea cu privire la dispozitivele medicale

Legea privind evaluarea şi acreditarea în sănătate

Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Politica de Stat în domeniul Medicamentului

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

Regulamentul cu privire la formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice

Regulamentul cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente

Regulamentul cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Regulamentul privind mecanismul de includere a dispozitivelor medicale pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Mecanismul de negociere pentru includerea medicamentelor și/sau dispozitivelor medicale pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie

Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Nomenclatoarele funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi Contractele-tip cu privire la răspunderea materială deplină

Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului

Cerinţele tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori

Regulamentul sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice

Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor

Codul deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului

Ordine ale Ministerului Sănătăţii

Regulamente-tip ale întreprinderilor farmaceutice

Instrucţiunea despre regimul sanitar în întreprinderile şi instituţiile farmaceutice

Cu privire la pregătirea şi utilizarea cadrelor farmaceutice în Republica Moldova

Cerinţe calificative către personalul farmaceutic

Regulamentul despre atestarea medicilor şi farmaciştilor în Republica Moldova

Atestarea personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate

Farmacopeile de referinţă în Republica Moldova

Autorizarea fabricației medicamentelor

Cerinţe pentru specificaţii de calitate a medicamentelor în Republica Moldova

Aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP) a medicamentelor de uz uman

Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman

Păstrarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi articolelor cu destinaţie medicală

Păstrarea, evidenţa şi eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope

Regulamentul medicamentelor esenţiale

Lista națională a medicamentelor esenţiale

Cu privire la utilizarea raţională a medicamentelor

Autorizarea produselor de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare

Mecanismul de includere  a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 

Controlul de Stat al Calităţii Medicamentelor

Nimicirea inofensivă a medicamentelor

Supravegherea şi farmacovigilenţa medicamentelor

Nomenclatorul serviciilor farmaceutice esenţiale şi indicatorii de calitate

Lista produselor ce pot fi livrate prin întreprinderile și instituțiile farmaceutice

Asigurarea accesului populaţiei la medicamente şi dispozitive medicale de importanţă socială

Criteriile de apreciere a statutului legal al medicamentelor privind livrarea lor din farmacii către pacienţi

Modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor

Supravegherea calităţii medicamentelor preparate în farmacii

Autorizarea importului produselor farmaceutice neînregistrate

Asistenţa cu medicamente a bolnavilor spitalizaţi

Ordine ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Autorizarea importului/exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice

Modalitatea elaborării, revizuirii şi aprobării Listei medicamentelor pasibile spre eliberare din farmacii fără reţetă

Cerinţe privind structura instrucţiunii pentru administrare, etichetarea ambalajului primar şi secundar al medicamentelor de uz uman şi expertiza lor

Ghidul privind buna practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman

Ordine ale altor autorităţi și asociații

Regulamentul privind inventarierea

Codul deontologic al farmaciștilor din Republica Moldova