Default Header Image

Publicaţii

Manuale

 1. PROCOPIȘIN, V., SAFTA, V., BRUMĂREL, M. Bazele activității farmaceutice. Chișinău: Tipografia Centrală, 2002. 493 p., ISBN 9975-78-206-X.
 2. ПРОКОПИШИН, В., САФТА, В., БРУМЭРЕЛ, М. Основы фармацевтической деятельности. Кишинэу: Tipografia Centrală, 2003. 486 с. , ISBN 9975-78-252-3.
 3. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., BEZVERHNI, Z. Farmacie Socială. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011. 375 p. ISBN 978-9975-78-999-8.
 4. SAFTA, V.,  BRUMĂREL, M., CIOBANU, N., ADAUJI, S. Management și legislație farmaceutică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 800 p. ISBN 978-9975-53-117-7.
 5. DOGOTARI, L., LUPU, M., PESCHIN, A. Marketing farmaceutic. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. 216 p. ISBN 978-9975-78-871-7.

Culegeri, ghiduri

 1. MATCOVSCHI, C., PROCOPIȘIN, V., PARII, B. Ghid farmacoterapeutic. Chișinău: Tipografia Centrală, 2006. 1424 p. , ISBN 9975-78-294-9
 2. BRUMĂREL, M., SAFTA, V., VERDEȘ, V., ș. a. sub redacția PROCOPIȘIN, V. Reglementarea activității farmaceutice în Republica Moldova. Chișinău: Vector, 2007. 1038 p. , ISBN 978-9975-9789-4-4.
 3. MATCOVSCHI, C., PROCOPIȘIN, V., PARII, B. Ghid farmacoterapeutic. Chișinău: Vector, 2010, 1296 p. , ISBN 978-9975-4048-5-

Curs de lecții, recomandări metodice

 1. SAFTA, V., REVENCO, A., LUPU, M. Buna guvernare în sistemul farmaceutic:  Evaluarea națională a transparenței. Chișinău: Sirius, 2008. 125 p.
 2. BRUMĂREL, M., BEZVERHNI, Z. Servicii farmaceutice esențiale și asigurarea calității lor. Chișinău: Sirius, 2010. 59 p.
 3. SAFTA, V., BULIGA, V., BRUMĂREL, M., LUPU, M. Analiza VEN/ABC, Recomandări metodice, 2011.
 4. ADAUJI, S., BEZVERHNI, Z., PRISCU, V.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Asistență farmaceutică specializată în farmaciile comunitare. Curs de lecții și indicații metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenții anului V.  Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 108 p. ISBN 978-9975-53-372-0.
 5. BRUMĂREL, M., SAFTA, V., ADAUJI, S, ȘCETININA, S., CHIȚAN, E. Management și legislație farmaceutică. Indicații metodice și caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru  studenții anului IV.  Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 200 p. ISBN 978-9975-53-348-
 6. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S. Legislație conexă activității farmaceutice. Indicații metodice și caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru  studenții anului IV.  Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 104 p. ISBN 978-9975-53-347-8.
 7. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., DOGOTARI, L. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică. Indicații metodice și caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru  studenții anului V.  Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 44 p. ISBN 978-9975-53-346-1.
 8. ADAUJI, S.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Sisteme informaționale în activitatea farmaceutică. Indicații metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenții anului V.  Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 128 p. ISBN 978-9975-53-369-0.
 9. DOGOTARI, L.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Marketing farmaceutic. Indicații metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenții anului IV.  Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 148 p. ISBN 978-9975-53-345-4.
 10. BEZVERHNI, Z.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Farmacie socială. Indicații metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenții anului V.  Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 80 p. ISBN 978-9975-53-349-2.
 11. Brumărel, M., Adauji, S., Șcetinina, S., Chițan, E., Sîbii, L. Management și legislație farmaceutică. Practica didactică: Recomandări metodice și agendă de practică pentru studenții anului 4, Facultatea de Farmacie.  Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 63 p. ISBN 978-9975-3217-4-7.
 12. Brumărel, M., Adauji, S., Șcetinina, S., Chițan, E., Sîbii, L. Management and pharmaceutical legislation: Internship program: Learning guide and internship agenda for students of the 4th year, Faculty of Pharmacy. Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 63 p. ISBN 978-9975-3217-3-0.
 13. Brumărel, M., Chițan, E. Pharmaceutical propaedeutic: Internship program: Learning guide and internship agenda for students of the 2nd year, Faculty of Pharmacy. Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 77 p. ISBN 978-9975-3217-0-9.
 14. Brumărel, M., Chițan, E. Propedeutică farmaceutică: Practica didactică: Recomandări metodice și agendă de practică pentru studenții anului 2, Facultatea de Farmacie.  Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 77 p. ISBN 978-9975-3217-1-6.
 15. Brumărel, M., dogotari, l., peschin, A. Marketing farmaceutic: Recomandări metodice și caiet de îndeplinire a lucrărilor de laborator pentru studenții anului 4, Ediția II-a. Facultatea de Farmacie.  Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 152 p. ISBN 978-9975-3217-5-4.
 16. Brumărel, M., dogotari, l., peschin, A., șchiopu, T. Internship of initiation in pharmacy: Internship program. Learning guide and internship agenda for students of the 1st year, Faculty of Pharmacy.  Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 40 p. ISBN 978-9975-3217-6-1.
 17. Brumărel, M., dogotari, l., peschin, A., șchiopu, T. Stagiul practic de inițiere în farmacie (la domiciliu): Practica didactică. Recomandări metodice și agendă de practică pentru  studenții anului I, facultatea de Farmacie.  Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 40 p. ISBN 978-9975-3217-7-8.
 18. Brumărel, M., Safta, V., Adauji, S., Șcetinina, S., Chițan, E., Zgîrcu, E., Sîbii, L. Management și legislație farmaceutică. Recomandări metodice și agendă de practică pentru  studenții anului IV, Ediția II-a. Facultatea de Farmacie Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 163 p. ISBN 978-9975-3239-5-6.
 19. Brumărel, M., Safta, V., Adauji, S., Șcetinina, S., Chițan, E., Zgîrcu, E., Sîbii, L. Management and pharmaceutical legislation: Learning guide and workbook for laboratory practical work for the 4th year students, Faculty of Pharmacy. Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 163 p. ISBN 978-9975-3239-6-3.
 20. Брумэрел, М., Кицан, Е., Пескин, А. Фармацевтическая пропедевтика: Учебная практика: Методические рекомендации и дневник по практике для студентов 2 курса, Фармацевтический факультет. Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 77 p. ISBN 978-9975-3217-0-9.
 21. Доготарь, Л., Пескин, А., Шкиопу, Т. Практика введения в фармацию (по месту жительства): Учебная практика: Методические рекомендации и дневник практики для студентов 1 курса, Фармацевтический Факультет.  Tipografia „Balacron”, Кишинэу, 2018, 40 p. ISBN 978-9975-3217-8-5.
 22. Adauji, S., Brumărel, M., Zgîrcu, E. Note de curs și recomandări metodice la Sisteme informațională și asistență farmaceutică: pentru studenții anului 5, Facultatea de Farmacie. Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 208 p. ISBN 978-9975-66-634-3.
 23. Brumărel, M., Adauji, S.,  Șchiopu T., Chițan, E., Zgîrcu, E. Note de curs și recomandări metodice la Farmacie socială: pentru studenții anului 5, Facultatea de Farmacie. Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2018, 102 p. ISBN 978-9975-3239-9-4.

Comunicări științifice

 1. BRUMĂREL, M., ADAUJI, S. Regulile GPP și calitatea serviciilor farmaceutice. Conferința republicană științifico-practică „Calitatea activității farmaceutice prin prisma regulilor de bune practici”. Chișinău, 14.09.201
 2. CHIȚAN, E., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S. Aspecte ale asistenței cu medicamente compensate în condiții de ambulator. Conferința științifico-practică „Dimensiunile științifico-practice ale activității farmaceutice”. Chișinău, 109.2012.
 3. SAFTA, V.; BRUMĂREL, M.; CIOBANU, N.; LUPU, M. Repere conceptuale privind dreptul farmaceutic. În: A XXII-a Reuniune Națională de istoria farmaciei dedicată memoriei Profesorului Marțian Cotrău, la împlinirea a 90 de ani de la naștere. România, Iași, 2013, pp.79-80.
 4. БРУМЭРЕЛ, М. Д.; КИЦАН, Е. В.  Компенсация лекарственных средств и их экономическая доступность. Clinical Pharmacy: 20 years in Ukraine National Congress Abstracts, Kharkiv, March 21­-22, 2013, p. 403, ISBN 978-966-400-284-1.
 5. БРУМЭРЕЛ М.Д., САФТА В. Н., АДАУЖИ С.Б., БЕЗВЕРХНИ З.А. 10 лет социальной фармации в Молдове. Международная научно-практическая интернет-конференция «Социальная фармация: состояние, проблемы и перспективы». Харьков, 17-20.03.2014.
 6. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., CHIȚAN, E. Rolul farmacistului în procesul de utilizare a medicamentelor psihotrope. Conferința științifico-practică „Utilizarea rațională a medicamentelor: probleme și soluții”. Chișinău, 09.09.2014.
 7. Adauji, S.; Șchiopu, T. Oportunități în asistența farmaceutică a persoanelor de vârstă înaintată. Conferința națională de Farmacie clinică, prima ediție ”Farmacia clinică – noi frontiere”. București, România, 2016 iunie 17-18.
 8. CHIȚAN, E.; ȘCHIOPU, T.; ZGÎRCU, E.; ADAUJI, S.; DOGOTARI, L.; ȘCETININA, S.; PESCHIN, A.; BRUMĂREL, M.; SAFTA, V. Două decenii de colaborare în cadrul SRIF: Moldova-România. A XXV-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei, un sfert de veac de activitate (1991-2016). Promovare-Dezvoltare. Cluj-Napoca, România, 2016, iunie 30-iulie 2.
 9. CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; SAFTA, V.; ZLOI-CAZACU, T. Evaluarea tehnologiilor medicale: practica internațională și națională.  A XXV-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei, un sfert de veac de activitate (1991-2016). Promovare-Dezvoltare. Cluj-Napoca, România, 2016, iunie 30-iulie 02.
 10. Adauji, S.; Brumărel, M.; Safta, V. Pregătirea și activitatea practică a cadrelor farmaceutice în Republica Moldova – probleme și soluții. Congresul Național de Farmacie din România, ediția a XVI-a ”Farmacia – centru al interdisciplinarității științelor vieții. București, România, 2016 octombrie 01.
 11. SAFTA, V.; BULIGA, V.; ȘCHIOPU, T. Industria farmaceutică mondială: realizări, probleme și amenințări. Conferința republicană științifico-practică „Actualități în domeniul medicamentului și activității farmaceutice”. Chișinău, 2016 septembrie 07.
 12. Brumărel, M.; Adauji, S.; Chițan, E. Actualități și probleme în exercitarea activității farmaceutice. Conferința republicană științifico-practică „Actualități în domeniul medicamentului și activității farmaceutice”. Chișinău, 2016 septembrie 07.
 13. peschin, A.; Zgîrcu, E.; Dogotari, L. Practici de reglementare a circulației medicamentelor: experiența internațională. Conferința republicană științifico-practică „Actualități în domeniul medicamentului și activității farmaceutice”. Chișinău, 2016 septembrie 07.
 14. ADAUJI, S. Prezentarea metodologiei de estimare a necesităților reale de opioide în controlul durerii cronice severe. Masă rotundă ”Necesitățile reale de substanțe opioide pentru controlul durerii cronice severe în îngrijirea paliativă”. Chișinău. Dispoziția MS nr. 445d din 18.06.2016.
 15. Brumărel, M.; Safta, V.; Adauji, S.; Motroi, L. Aspecte istorice privind dezvoltarea sistemului farmaceutic în Republica Moldova. Conferinței științifică cu participare internațională ”De la disign-ul medicamentului la calitate și inofensivitate” în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Chișinău, 2016 noiembrie 2011.
 16. BRUMĂREL, M.; SAFTA, V.; ADAUJI, S., CHIȚAN, E.; ZGÎRCU, E., ERMURACHI, C., Scurt istoric al producerii de medicamente în Republica Moldova.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Lucrări în extenso. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017 mai 25-27.
 17. SAFTA, V.; CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; ADAUJI, S. Disciplina organizarea și econpmia activității farmaceutice la 50 de ani.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Drobeta-Turnu Severin, România, 2017 mai 25-27.
 18. SAFTA, V.; CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; BUNAZOI, V. Dezvoltarea sistem ului farmaceutic al Republicii Moldova în primii 15 ani al doilea război mondial.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017 mai 25-27.
 19. Adauji, S. Activitatea farmacistului comunitar în Republica Moldova prin prisma regulilor GPP. Conferința națională de Farmacie clinică, ediția a doua ”Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. București, România, 2017 iunie 15-17.
 20. Chițan, E., Brumărel, M. Medicina bazată pe dovezi în cadrul procesului decizional de rambursare a medicamentelor din Republica Moldova. Conferința științifică anuală în cadrul Zilelor USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2017 octombrie 19.
 21. CHIȚAN, E. Higher medical and pharmaceutical education in Republic of Moldova. Open World Program, University of North Carolina, Eshelman School of Pharmacy, SUA,  2018 aprilie 11-21.
 22. Adauji, S., Brumărel, M., Safta, V. Asigurarea calității serviciilor farmaceutice prin prisma regulilor de bună practică de farmacie. Conferința științifico-practivă „Principii și direcții de dezvoltare a farmaciei moderne”, Chișinău, 2018 septembrie 12.
 23. Adauji, S., Safta, V., Brumărel, M., jeleznîi, g. Premise în implementarea regulilor de bună practică de farmacie în Republica Moldova. Conferința științifică cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective”, Chișinău, 2018 aprilie 19-21.
 24. Brumărel, M. Omagiu pentru Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Conferința științifică cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective”, Chișinău, 2018 aprilie 19-21.
 25. Safta, V. Principii și probleme actuale ale farmaciei etice. Conferința științifică cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective”, Chișinău, 2018 aprilie 19-21.
 26. șchiopu, T., Brumărel, M., Adauji, S. Rolul farmacistului în asigurarea utilizării sigure a medicamentelor de către vârstnici. Conferința științifică cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective”, Chișinău, 2018 aprilie 19-21.
 27. Buliga, V. Securitatea farmaceutică națională: probleme și soluții. Conferința științifico-practivă „Principii și direcții de dezvoltare a farmaciei moderne”, Chișinău, 2018 septembrie 12.
 28. chițan, e., Brumărel, M., Safta, V. Evoluția accesului la medicamente compensate în Republica Moldova. Conferința științifico-practivă „Principii și direcții de dezvoltare a farmaciei moderne”, Chișinău, 2018 septembrie 12.

Articole 

 1. BEZVERHNI, Z., BRUMAREL, M., ADAUJI, S. The evaluation of need to improve the process of continuous education of community pharmacists in Republic of Moldova. Proceedings of 16-th International Social Pharmacy Workshop, Pharmacy Practice, 2010, 8(1), p. 43. ISSN: 1886-3655.
 2. BRUMĂREL, M., SAFTA, V. The transparency of pharmaceutical system. Scientific abstracts of the XIV-th National Congress of Pharmacy from Romania, Acta Medica Marisiensis, 2010, 56(2), p.133. ISSN: 2068-3324.
 3. BEZVERHNI, Z., BRUMĂREL, M. Serviciile farmaceutice – studiul gradului  de satisfacție a populației din Republica Moldova. Buletinul Academiei de științe a Moldovei. 2010, 24(1), p. 13-21. ISNN 1857-0011.
 4. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., BUGA, L. Repere motivaționale privind necesitatea perfecționării sistemului farmaceutic în mediul rural. Revista farmaceutică a Moldovei. 2010, 1-4, p. 3-7. ISSN 1812-5077.
 5. BEZVERHNI, Z., BRUMĂREL, M. Evaluarea cunoștințelor farmaciștilor în domeniul promovării modului sănătos de viață. Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, 2010, ed. XI, vol. I, p. 399-404. ISBN 978-9975-4134-5-9.
 6. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., TARNOVSCHI, O. Analiza cheltuielilor pentru stabilirea tarifelor la prepararea formelor medicamentoase extemporale în farmacia universitară „Vasile Procopișin”. În: Anale științifice USMF „Nicolae Testemițanu”. Chișinău, 2011, ed.  XII-a, vol. 1,  p. 372-377. ISSN: 1857-1719.
 7. SAFTA, V., LAZĂR, F., ADAUJI, S., CIOBANU, N., LUPU, M. Politica de stat în domeniul medicamentului: retrospecții, actualități și direcții de dezvoltare. În: Anale științifice USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chișinău, ed.  XIII-a, vol. 1, 2012, p. 238-242. ISBN 978-9975-113-45-8.
 8. SAFTA V., GÎNCU S., BRUMĂREL M., JANTUAN S., BOLBOCEAN T. Repere istorice și viziuni contemporane asupra homeopatiei. În: Probleme medico – biologice și farmaceutice. Anale științifice. Ed. XIII-a, vol. 1, Chișinău, 2012, p. 232-237, ISBN 978-9975-113-45-
 9. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., CHIȚAN, E. Analiza consumului de stupefiante în condiții de staționar. Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. 2012, ed. XIII, vol. I, p. 243-247. ISBN 978-9975-113-45-8.
 10. DOGOTARI L., GUȚAN R. Analiza de marketing a medicamentelor utilizate în tratamentul bolilor aparatului respirator la copii. În: Probleme medico – biologice și farmaceutice. Anale științifice. Ed. XIII-a, vol. 1, Chișinău, 2012, p. 251-254, ISBN 978-9975-113-45-8.
 11. BRUMĂREL, M., LUPU, M., ADAUJI, S., RODIDEAL, P. Unele aspecte ale achizițiilor de medicamente pentru necesitățile instituțiilor medico-sanitare publice. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2012-2013, nr. 1-4, p. 3-5. ISSN 1812-5077.
 12. BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., NICOLENCO, A. Dimensiunile polipragmaziei și politerapiei în condiții de ambulator și staționar. În: Anale științifice USMF „Nicolae Testemițanu”. Chișinău, 2013, ed. XIV-a, vol. 1, p. 314-318. ISSN: 978-9975-918-81-7.
 13. BRUMĂREL, M.; CHIȚAN, E.; DOGOTARI, L.; TUDOSAN, R. Consumul medicamentelor compensate în tratamentul maladiilor cardiovasculare și diabetului zaharat. Anale Științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, 2013, Ed. XIV, v.1 , 334-339, ISBN 978-9975-113-45-8.
 14. DOGOTARI, L.; CHIȚAN, E. Analiza de marketing a medicamentelor utilizate în tratamentul diabetului zaharat. Anale Științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, 2013, Ed. XIV, v.1,  339-344, ISBN 978-9975-113-45-8.
 15. BRUMĂREL, M.; IURESCO, T. Repere conceptuale privind activitatea de marketing a farmaciei de acces public. Anale Științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, 2013, Ed. XIV, v.1, 322-326, ISBN 978-9975-113-45-8.
 16. SAFTA, V.; PANCEVA, S.; LUPU, M.; POSTOLACHI, N. Analiza proceselor de judecată în domeniul medicamentului și activității farmaceutice. Anale Științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, 2013, Ed. XIV, v.1, 327-334, ISBN 978-9975-113-45-8.
 17. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., POPOVICI, I., SCORPAN, A. Analiza ABC și VEN în procesul de determinare a necesarului de medicamente în staționar. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2013/2014, nr. 5-6, p. 3-7. ISSN 1812-5077.
 18. BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., MOȘOI, N. Concurența pe piața farmaceutică a Republicii Moldova și consecințele ei. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2013/2014, nr. 5-6, p. 15- ISSN 1812-5077.
 19. CHIȚAN, E. Accesibilitatea la medicamente prin sistemul de compensare a lor in Republica Moldova. Revista farmaceutică a Moldovei.  2013-2014, nr. 5-6,19-23. ISSN 1812-5077.
 20. БРУМЭРЕЛ, М.Д., САФТА, В. Н., АДАУЖИ, С.Б., БУГА, И. Исследования по оптимизации  санкций за правонарушения в области фармацевтической деятельности. В: Материалы научно-практической конференции с международным участием «Достижения и перспективы управления фармацевтической системой». Львов, Украина, 2014, с. 141-143. ISSN: 978-617-7045-54-9.
 21. FERRARIO, A.; CHITAN, E.; SEICAS, R.; SAUTENKOVA, N.; BEZVERHNI, Z.; KLUGE, H.;, HABICHT, J. Progress in increasing affordability of medicines for non-communicable diseases since the introduction of mandatory health insurance in the Republic of Moldova. Health Policy and Planning, Marea Britanie, 31 (6): 793-800. ISSN: 0268-1080 (for the Printed Edition).(IF: 2.513)
 22. SOROCEANU, V.; Rais, C.; Stefanescu, E.; Brumărel, M.; Safta, V.; Adauji, S.; Priscu, V.; Taerel, A.-E. Epidemiological and economic aspects of tuberculosis in children. a comparative analysis: Romania vs. the Republic of Moldova. Farmacia, București, România, 2016, 64 (1): 152-158. ISSN: 0014-8237 (for the Printed Edition).(IF: 1.348).
 23. Rais, C.; Taerel, A.-E; Stefanescu, E., Brumărel, M.; Safta, V.; Adauji, S.; Priscu, V., Soroceanu, V. Epidemiological aspects of tuberculosis in adults in Romania versus the Republic of Moldova. Farmacia, București, România, 2016, 64 (4): 643-650. ISSN: 0014-8237 (for the Printed Edition). (IF: 1.348).
 24. GOVORUKHA, M., HULCHIY, O., ADAUJI, S. Pharmaceutical management training: multistage research in poland and ukraine. Farmacia, București, România, 2016, 64 (6): 953-959. ISSN: 0014-8237 (for the Printed Edition). (IF: 1.348).
 25. BEZVERHNI, Z.; SAFTA, V.; CHITAN, E.; FERRARIO, A.; HABICHT, J. Improving access to essential medicines in the Republic of Moldova. Eurohealth, Brussels, Belgium, 2016, 22, 2: 45-47. ISSN: 1356-1030 (for the Printed Edition). ISSN: 1356-1030 (for the On-Line edition).
 26. Schiopu, T.; Brumărel, M.; Adauji, S. The primary assessment of prescribing drugs for the elderly people conducted by pharmacists. Cоціальна Фармація в охороні здоров’я. Хaрkiв, Украина. 2016, 2(3), 18-22. ISSN: 2413-6085.
 27. Сафта, В.; Брумэрел, М.; Адаужи, С.; Булига, В.; Бачу, А. СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Cоціальна Фармація в охороні здоров’я. Хaрkiв, Украина.  Cоціальна Фармація в охороні здоров’я. Хaрkiв, Украина. 2016, 2(4), 11-17, ISSN: 2413-6085.
 28. Zgîrcu, E. The importance of legislation in the development of orphan drugs. Cоціальна Фармація в охороні здоров’я. Хaрkiв, Украина.  2016, 2(4), 33-41, ISSN: 2413-6085.
 29. SAFTA, V.; BULIGA, V.; CHIȚAN, E.; LUPU, M. Căi de fortificare a asigurării cu medicamente în Republica Moldova. AKADEMOS, 2016, (1) 77-85. ISSN 1857-0461.
 30. BULIGA, V.; SAFTA, V.; ADAUJI, S.; LUȚA, A. Repere conceptuale privind securitatea farmaceutică. Moldovan Journal of Health Sciences, 2016, 7 (1), 78 – 87. ISSN 2345-1467.
 31. ZGÎRCU, E.; ADAUJI, S. Management of rare diseases. În: Матеріали I науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку. Харків, 2016, 24-25 березня, с.178-180. CZU 615:001:378 (http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Sbornik-24.03-IPKSF.pdf)
 32. CHIȚAN, E.; ȘCHIOPU, T.; ZGÎRCU, E.; ADAUJI, S.; DOGOTARI, L.; ȘCETININA, S.; PESCHIN, A.; BRUMĂREL, M.; SAFTA, V. Două decenii de colaborare în cadrul SRIF: Moldova-România. A XXV-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei, un sfert de veac de activitate (1991-2016). Promovare-Dezvoltare. Lucrări în extenso. Cluj-Napoca, România, 2016, 30 iunie – 2 iulie, 124-126. ISSN 2457-3027.
 33. CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; SAFTA, V.; ZLOI-CAZACU, T. Evaluarea tehnologiilor medicale: practica internațională și națională.  A XXV-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei, un sfert de veac de activitate (1991-2016). Promovare-Dezvoltare. Lucrări în extenso. Cluj-Napoca, România, 2016, 30 iunie – 2 iulie, 126-132. ISSN 2457-3027.
 34. ADAUJI, S.; Șchiopu, T. Oportunități în asistența farmaceutică a persoanelor de vârstă înaintată. Volum de rezumate. În: Volum rezumate Conferința națională de Farmacie clinică, prima ediție ”Farmacia clinică – noi frontiere”. București, România, 2016, p. 23-26. ISBN 978-973-0-21752-0.
 35. Adauji, S.; Brumărel, M.; Safta, V. Pregătirea și activitatea practică a cadrelor farmaceutice în Republica Moldova – probleme și soluții. În. Volum rezumate  Congresul Național de Farmacie din România, ediția a XVI-a ”Farmacia – centru al interdisciplinarității științelor vieții”. București, România, 2016, p. 148, ISSN 2537-2823, ISSN-L 2537-2823
 36. Zgîrcu, E.; Adauji, S. Medicamente orfane – opțiuni de medicație în erorile înnăscute de metabolism. În: Volum rezumate Congresul Național de Farmacie din România, ediția a XVI-a ”Farmacia – centru al interdisciplinarității științelor vieții”. București, România, 10.2016, p. 121. ISSN 2537-2823, ISSN-L 2537-2823.
 37. PESCHIN, A. Analiza sortimentală a medicamentelor utilizate în terapia astmului bronșic. Revista Farmaceutică a Moldovei. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „De la design-ul medicamentului la calitate și inofensivitate” în memoria profesorului Filip Babilev „80 ani de la naștere”.Chișinău, 2016, noiembrie 11, 1- 4, 28. ISSN 1812-5077.
 38. BULIGA, V. Puncte de reper conceptuale privind tehnologia cercetării securității farmaceutice. Revista Farmaceutică a Moldovei. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „De la design-ul medicamentului la calitate și inofensivitate” în memoria profesorului Filip Babilev „80 ani de la naștere”.Chișinău, 2016, noiembrie 11, 1- 4, 29. ISSN 1812-5077.
 39. PASEKA, O.; SAFTA, V. Studiul importanței apei potabile/minerale în Republica Moldova. Revista Farmaceutică a Moldovei. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „De la design-ul medicamentului la calitate și inofensivitate” în memoria profesorului Filip Babilev „80 ani de la naștere”.Chișinău, 2016, noiembrie 11, 1- 4, 30. ISSN 1812-5077.
 40. BULIGA V. Analysis of the legislation of the Republic of Moldova in terms of    pharmaceutical security. The Moldovan Medical Journal, 2017, (1), 10-14. ISSN 2537-6373 (Print); 2537-6381 (Online).
 41. Adauji, S., Buliga, V., Safta, V., Brumarel, M., Lupu, M., Spinei, L. Argumentation of the strategic directions for the development of pharmaceutical system in the Republic of Moldova. The Moldovan Medical Journal, 2017, (1), 26-31. ISSN 2537-6373 (Print); 2537-6381 (Online).
 42. ADAUJI, S.; PRIMAC, A. Instruirea continuă a farmaciștilor. Revista farmaceutică a Moldovei, 2017, (1-2), 116-121. ISSN 1812-5077.
 43. BRUMĂREL, M.; SAFTA, V.; ADAUJI, S., CHIȚAN, E.; ZGÎRCU, E., ERMURACHI, C., Scurt istoric al producerii de medicamente în Republica Moldova.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Lucrări în extenso. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017, 25-27 mai  2017, 88-92. ISSN 2457-3027.
 44. SAFTA, V.; CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; ADAUJI, S. Disciplina organizarea și econpmia activității farmaceutice la 50 de ani.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Lucrări în extenso. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017, 25-27 mai  2017, 229-231. ISSN 2457-3027.
 45. SAFTA, V.; CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; BUNAZOI, V. Dezvoltarea sistemului farmaceutic al Republicii Moldova în primii 15 ani al doilea război mondial.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Lucrări în extenso. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017, 25-27 mai  2017, 232-236. ISSN 2457-3027.
 46. Adauji, S. Activitatea farmacistului comunitar în Republica Moldova prin prisma regulilor GPP. În: Volum rezumate Conferința națională de Farmacie clinică, ediția a doua ”Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. București, România, 2017, p. 36-40. ISBN 978-973-0-24609-4.
 47. BRUMĂREL, M.; SAFTA, V.; ADAUJI, S., CHIȚAN, E.; ZGÎRCU, E.,ERMURACHI, C., Scurt istoric al producerii de medicamente în Republica Moldova.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Lucrări în extenso. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017, 25-27 mai  2017, 88-92. ISSN 2457-3027.
 48. SAFTA, V.; CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; ADAUJI, S. Disciplina organizarea și econpmia activității farmaceutice la 50 de ani.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Lucrări în extenso. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017, 25-27 mai  2017, 229-231. ISSN 2457-3027.
 49. SAFTA, V.; CHIȚAN, E.; BRUMĂREL, M.; BUNAZOI, V. Dezvoltarea sistemului farmaceutic al Republicii Moldova în primii 15 ani al doilea război mondial.  A XXVI-a reuniune națională aniversară de istoria farmaciei. Societatea Română de Istoria Farmaciei). Lucrări în extenso. Drobeta-Turnu Severin, România, 2017, 25-27 mai  2017, 232-236. ISSN 2457-3027.
 50. SAFTA, V. Printre primii... dintre bărbații Moldovei. Materialele primului Congres al Asociației Studenților Farmaciști din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu ”Inovație și creativitate în practica și cercetarea farmaceutică”.  Chișinău, 2017,  4-7 mai, (1-2), 9-11. ISSN 1812-5077.
 51. Dogotari, l., adauji, s. Pharmacist’s role in managing food supllements. În: The Moldovan Medical Journal, 2018, 61 (1) 3-7. DOI: 10.5281/zenodo.1186164; UDC: 613.292:615.1. ISSN 2537-6373 (Print); 2537-6381 (Online).
 52. Адаужи, С., Чупринина, А., Сафта, В. Определение потребности в медикаментах – актуальная фармацевтическая функция. Достижения и перспективы управления фармацевтической системой. Сборник трудов научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Г. М. Пиняжко и 75-летию со дня рождения профессора А. Л. Грома. Львов, 2018 сентября 28-29: 12-15. ISBN 978-617-397-215-3.
 53. ambroci, z., safta, v.  Analiza  dinamicii  dezvoltării  sistemului  farmaceutic al Republicii  Moldova până  la  obținerea  independenței. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 38-42. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 54. brumărel, m., cheptănari, n.  Sistemele informaționale utilizate în farmaciile din Republica Moldova în suportul exercitării profesiei de farmacist. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 44-56. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 55. buliga, v., safta, v. Principiile abordării sistemice și aplicarea lor în domeniul farmaceutic. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 57-61. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 56. safta, v., adauji, s.  Elaborarea algoritmului de calcul a stabilității sortimentului de medicamente. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 62-64. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 57. DOGOTARI, L. Publicitatea TV a medicamentelor OTC în viziunea publicului. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 65-69. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 58. CHIȚAN, E., BALAN, A. Medicina bazată pe dovezi în cadrul asistenței farmaceutice comunitare și spitalicești. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 70-84. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 59. Sîbii, l., adauji, s., bobuțac, v., safta, v. EVALUAREA părerilor farmaciștilor din farmaciile comunitare privind utilizarea rațională a medicamentelor. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 107-110. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 60. șchiopu, t., brumărel, m., adauji, s.  Rolul farmacistului în asigurarea utilizării sigure a medicamentelor de către vârstnici Sistemele informaționale utilizate în farmaciile din Republica Moldova în suportul exercitării profesiei de farmacist. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 111-117. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 61. adauji, s.,  brumărel, m., unru, a., safta, v. Proceduri operaționale – standarde de calitate în implementarea regulilor de bună practică de farmacie. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 120-125. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 62. zgîrcu, e., adauji, s.,  ilieș, t. Acordarea primului ajutor medical de către farmaciști în farmaciile comunitare. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 126-131. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 63. peschin, a., zgîrcu, e., șchiopu, T. Erori de medicație: tipuri și recomandări de prevenire. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 126-131. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 64. Sîbii, l., brumărel, m., adauji, s., zgîrcu, e. Evaluarea gradului de conștientizare, a cunoștințelor și a opiniilor privind prescrierea medicamentelor  off-label la copii. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 139-145. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 65. Șcetinina, s., Sîbii, l., rață, m. Unele aspecte ale utilizării medicamentelor off-label la copii. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 146-154. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 66. CIUPRNIINA, a., safta, v. Modelarea necesarului de produse imunobiologice pentru copii/Modeling of immuno-biological products requirements for children. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 90-92. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 67. CHIȚAN, E., GHERMANSCHII, L. Importul paralel de produse farmaceutice – dispersarea cererii și consecințe asupra prețurilor. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 93-94. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 68. SAFTA, v. Principii ale farmaciei etice / Principles of ethical pharmacy. Materialele conferinței științifice cu participare internațională „Farmacia etică: istorie, realități și perspective” dedicată memoriei Vasile Procopișin și Nadejda Ciobanu. Chișinău, 2018, aprilie 19-21, 96-99. ISBN 978-9975-3159-5-1.
 69. ADAUJI, S., TÎRSÎNA, V., SAFTA V. Elaborarea serviciului de notificare a consumatorilor de medicamente. Revista farmaceutică a Moldovei, 2018, (1-8), 3-6. ISSN 1812-5077.
 70. CHIȚAN, E. Accesul la medicamente cardiovasculare prin prisma asigurării obligatorii de asistență medicală în Republica Moldova. Revista farmaceutică a Moldovei, 2018, (1-8), 7-12. ISSN 1812-5077.  
 71. ZGÎRCU, E., sÎBII, L. Implicarea farmacistului și pacientului în utilizarea sigură și eficace a antibioticelor. Revista farmaceutică a Moldovei, 2018, (1-8), 13-16. ISSN 1812-5077.  
 72. ZGÎRCU, E., ȘCHIOPU, T. Stresul în viața profesională a farmaciștilor. Revista farmaceutică a Moldovei, 2018, (1-8), 17-21. ISSN 1812-5077.  
 73. peschin, a. Analiza densității amplasării farmaciilor în Republica Moldova. Revista farmaceutică a Moldovei, 2018, (1-8), 22-26. ISSN 1812-5077.