Default Header Image

Colaborarea internațională farmacie sociala

Colaboratorii catedrei au participat şi participă în diverse proiecte naționale și internaționale.

Tematica acestor proiecte se încadrează în tematica generală a catedrei:

  1. Proiectul internațional „Valorificarea patrimoniului medico-farmaceutic universitar de interes național și european”, coordonat de Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România. Participant:  Safta Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar.
  2. Proiectul internațional în cadrul programului TEMPUS  „Dezvoltarea asigurării calității în învățământul superior din Moldova”. Participant: Adauji Stela, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar.
  3. Proiectul internațional „Studiul accesibilității fizice şi economice a medicamentelor în Republica Moldova", sub egida biroului european al Organizației Mondiale a Sănătăţii. Participant: Safta Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar.
  4. Proiectul internațional „Aspecte farmaceutice şi economice în tratamentul pacienților cu tuberculoză, studiu comparativ: România/Moldova” coordonat de Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România. Participant:  Safta Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar; Brumărel Mihail, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar; Adauji Stela, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar; Priscu Vitalie, asistent universitar.