Default Header Image

Materiale didactice

 

Suport informațional al procesului didactic (orare și planuri calendaristice)

 

Suport metodic al procesului didactic (Indicații, întrebări, teste, prelegeri)

 

Acte normative de reglementare a activității farmaceutice

 

 

Activitatea cercului științific studențesc