Социальная фармация им. Василия Прокопишина

 
 

Публикации

Книги

 1. PROCOPIŞIN, V., SAFTA, V., BRUMĂREL, M. Bazele activităţii farmaceutice. Chişinău: Tipografia Centrală, 2002. 493 p., ISBN 9975-78-206-X.
 2. ПРОКОПИШИН, В., САФТА, В., БРУМЭРЕЛ, М. Основы фармацевтической деятельности. Кишинэу: Tipografia Centrală, 2003. 486 с. , ISBN 9975-78-252-3.
 3. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., BEZVERHNI, Z. Farmacie Socială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011. 375 p. ISBN 978-9975-78-999-8.
 4. SAFTA, V.,  BRUMĂREL, M., CIOBANU, N., ADAUJI, S. Management şi legislaţie farmaceutică. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012. 800 p. ISBN 978-9975-53-117-7.
 5. DOGOTARI, L., LUPU, M., PESCHIN, A. Marketing farmaceutic. Chişinău: Tipografia Centrală, 2013. 216 p. ISBN 978-9975-78-871-7.

Руководства

 1. MATCOVSCHI, C., PROCOPIŞIN, V., PARII, B. Ghid farmacoterapeutic. Chişinău: Tipografia Centrală, 2006. 1424 p. , ISBN 9975-78-294-9
 2. BRUMĂREL, M., SAFTA, V., VERDEȘ, V., ş. a. sub redacția PROCOPIŞIN, V. Reglementarea activităţii farmaceutice în Republica Moldova. Chişinău: Vector, 2007. 1038 p. , ISBN 978-9975-9789-4-4.
 3. MATCOVSCHI, C., PROCOPIŞIN, V., PARII, B. Ghid farmacoterapeutic. Chişinău: Vector, 2010, 1296 p. , ISBN 978-9975-4048-5-3.

Mетодические указания

 1. SAFTA, V., REVENCO, A., LUPU, M. Buna guvernare în sistemul farmaceutic:  Evaluarea naţională a transparenţei. Chişinău: Sirius, 2008. 125 p.
 2. BRUMĂREL, M., BEZVERHNI, Z. Servicii farmaceutice esenţiale şi asigurarea calităţii lor. Chişinău: Sirius, 2010. 59 p.
 3. SAFTA, V., BULIGA, V., BRUMĂREL, M., LUPU, M. Analiza VEN/ABC, Recomandări metodice, 2011.
 4. ADAUJI, S., BEZVERHNI, Z., PRISCU, V.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Asistenţă farmaceutică specializată în farmaciile comunitare. Curs de lecții și indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenţii anului V.  Chişinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 108 p. ISBN 978-9975-53-372-0.
 5. BRUMĂREL, M., SAFTA, V., ADAUJI, S, ȘCETININA, S., CHIȚAN, E. Management şi legislaţie farmaceutică. Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru  studenţii anului IV.  Chişinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 200 p. ISBN 978-9975-53-348-5.
 6. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S. Legislaţie conexă activităţii farmaceutice. Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru  studenţii anului IV.  Chişinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 104 p. ISBN 978-9975-53-347-8.
 7. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., DOGOTARI, L. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică. Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru  studenţii anului V.  Chişinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 44 p. ISBN 978-9975-53-346-1.
 8. ADAUJI, S.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Sisteme informaționale în activitatea farmaceutică. Indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenţii anului V.  Chişinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 128 p. ISBN 978-9975-53-369-0.
 9. DOGOTARI, L.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Marketing farmaceutic. Indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenţii anului IV.  Chişinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 148 p. ISBN 978-9975-53-345-4.
 10. BEZVERHNI, Z.  Sub redacția BRUMĂREL, M. Farmacie socială. Indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru  studenţii anului V.  Chişinău: FEP ”Tipografia Centrală”, 2014, 80 p. ISBN 978-9975-53-349-2.

Научные рефераты

 1. BRUMĂREL, M., ADAUJI, S. Regulile GPP şi calitatea serviciilor farmaceutice. Conferinţa republicană ştiinţifico-practică „Calitatea activităţii farmaceutice prin prisma regulilor de bune practici”. Chişinău, 14.09.2011.
 2. CHIŢAN, E., BRUMĂREL, M., ADAUJI, S. Aspecte ale asistenţei cu medicamente compensate în condiţii de ambulator. Conferinţa ştiinţifico-practică „Dimensiunile ştiinţifico-practice ale activităţii farmaceutice”. Chişinău, 12.09.2012.
 3. SAFTA, V.;  BRUMĂREL, M.; CIOBANU, N.; LUPU, M. Repere conceptuale privind dreptul farmaceutic. În: A XXII-a Reuniune Naţională de istoria farmaciei dedicată memoriei Profesorului Marţian Cotrău, la împlinirea a 90 de ani de la naştere. România, Iaşi, 2013, pp.79-80.
 4. БРУМЭРЕЛ, М. Д.; КИЦАН, Е. В.  Компенсация лекарственных средств и их экономическая доступность. Clinical Pharmacy: 20 years in Ukraine National Congress Abstracts, Kharkiv, March 21­-22, 2013, p. 403, ISBN 978-966-400-284-1.
 5. БРУМЭРЕЛ М.Д., САФТА В. Н., АДАУЖИ С.Б., БЕЗВЕРХНИ З.А. 10 лет социальной фармации в Молдове. Международная научно-практическая интернет-конференция «Социальная фармация: состояние, проблемы и перспективы». Харьков, 17-20.03.2014.
 6. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., CHIŢAN, E. Rolul farmacistului în procesul de utilizare a medicamentelor psihotrope. Conferinţa ştiinţifico-practică „Utilizarea raţională a medicamentelor: probleme şi soluţii”. Chişinău, 09.09.2014.

Статьи 

 1. BEZVERHNI, Z., BRUMAREL, M., ADAUJI, S. The evaluation of need to improve the process of continuous education of community pharmacists in Republic of Moldova. Proceedings of 16-th International Social Pharmacy Workshop, Pharmacy Practice, 2010, 8(1), p. 43. ISSN: 1886-3655.
 2. BRUMĂREL, M., SAFTA, V. The transparency of pharmaceutical system. Scientific abstracts of the XIV-th National Congress of Pharmacy from Romania, Acta Medica Marisiensis, 2010, 56(2), p.133. ISSN: 2068-3324.
 3. BEZVERHNI, Z., BRUMĂREL, M. Serviciile farmaceutice – studiul gradului  de satisfacţie a populaţiei din Republica Moldova. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. 2010, 24(1), p. 13-21. ISNN 1857-0011.
 4. SAFTA, V., BRUMĂREL, M., BUGA, L. Repere motivaţionale privind necesitatea perfecţionării sistemului farmaceutic în mediul rural. Revista farmaceutică a Moldovei. 2010, 1-4, p. 3-7. ISSN 1812-5077.
 5. BEZVERHNI, Z., BRUMĂREL, M. Evaluarea cunoştinţelor farmaciştilor în domeniul promovării modului sănătos de viaţă. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2010, ed. XI, vol. I, p. 399-404. ISBN 978-9975-4134-5-9.
 6. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., TARNOVSCHI, O. Analiza cheltuielilor pentru stabilirea tarifelor la prepararea formelor medicamentoase extemporale în farmacia universitară „Vasile Procopişin”. În: Anale ştiinţifice USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 2011, ed.  XII-a, vol. 1,  p. 372-377. ISSN: 1857-1719.
 7. SAFTA, V., LAZĂR, F., ADAUJI, S., CIOBANU, N., LUPU, M. Politica de stat în domeniul medicamentului: retrospecții, actualități și direcții de dezvoltare. În: Anale ştiinţifice USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chișinău, ed.  XIII-a, vol. 1, 2012, p. 238-242. ISBN 978-9975-113-45-8.
 8. SAFTA V., GÎNCU S., BRUMĂREL M., JANTUAN S., BOLBOCEAN T. Repere istorice și viziuni contemporane asupra homeopatiei. În: Probleme medico – biologice şi farmaceutice. Anale ştiinţifice. Ed. XIII-a, vol. 1, Chișinău, 2012, p. 232-237, ISBN 978-9975-113-45-8.
 9. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., CHIŢAN, E. Analiza consumului de stupefiante în condiţii de staţionar. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, ed. XIII, vol. I, p. 243-247. ISBN 978-9975-113-45-8.
 10. DOGOTARI L., GUȚAN R. Analiza de marketing a medicamentelor utilizate în tratamentul bolilor aparatului respirator la copii. În: Probleme medico – biologice şi farmaceutice. Anale ştiinţifice. Ed. XIII-a, vol. 1, Chișinău, 2012, p. 251-254, ISBN 978-9975-113-45-8.
 11. BRUMĂREL, M., LUPU, M., ADAUJI, S., RODIDEAL, P. Unele aspecte ale achizițiilor de medicamente pentru necesitățile instituțiilor medico-sanitare publice. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2012-2013, nr. 1-4, p. 3-5. ISSN 1812-5077.
 12. BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., NICOLENCO, A. Dimensiunile polipragmaziei și politerapiei în condiții de ambulator și staționar. În: Anale ştiinţifice USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ed. XIV-a, vol. 1, p. 314-318. ISSN: 978-9975-918-81-7.
 13. BRUMĂREL, M.; CHIŢAN, E.; DOGOTARI, L.; TUDOSAN, R. Consumul medicamentelor compensate în tratamentul maladiilor cardiovasculare şi diabetului zaharat. Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2013, Ed. XIV, v.1 , 334-339, ISBN 978-9975-113-45-8.
 14. DOGOTARI, L.; CHIŢAN, E. Analiza de marketing a medicamentelor utilizate în tratamentul diabetului zaharat. Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2013, Ed. XIV, v.1,  339-344, ISBN 978-9975-113-45-8.
 15. BRUMĂREL, M.; IURESCO, T. Repere conceptuale privind activitatea de marketing a farmaciei de acces public. Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2013, Ed. XIV, v.1, 322-326, ISBN 978-9975-113-45-8.
 16. SAFTA, V.; PANCEVA, S.; LUPU, M.; POSTOLACHI, N. Analiza proceselor de judecată în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice. Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2013, Ed. XIV, v.1, 327-334, ISBN 978-9975-113-45-8.
 17. ADAUJI, S., BRUMĂREL, M., POPOVICI, I., SCORPAN, A. Analiza ABC şi VEN în procesul de determinare a necesarului de medicamente în staţionar. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2013/2014, nr. 5-6, p. 3-7. ISSN 1812-5077.
 18. BRUMĂREL, M., ADAUJI, S., MOŞOI, N. Concurenţa pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova şi consecinţele ei. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2013/2014, nr. 5-6, p. 15-18. ISSN 1812-5077.
 19. CHIȚAN, E. Accesibilitatea la medicamente prin sistemul de compensare a lor in Republica Moldova. Revista farmaceutică a Moldovei.  2013-2014, nr. 5-6,19-23. ISSN 1812-5077.
 20. БРУМЭРЕЛ, М.Д., САФТА, В. Н., АДАУЖИ, С.Б., БУГА, И. Исследования по оптимизации  санкций за правонарушения в области фармацевтической деятельности. В: Материалы научно-практической конференции с международным участием «Достижения и перспективы управления фармацевтической системой». Львов, Украина, 2014, с. 141-143. ISSN: 978-617-7045-54-9.