Farmacie socială ”Vasile Procopişin”

 
 

PersonalMihail Brumărel

șef catedră

mihail_PN_brumarel_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205432


Vladimir Safta

profesor universitar

vladimir_PN_safta_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205492

Liliana Dogotari

conferenţiar universitar

liliana_PN_dogotari_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205492

Mihail Lupu

conferenţiar universitar


Stela Adauji

conferenţiar universitar

stela_PN_adauji_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205432

Valentina Buliga

lector universitar

Anatolie Peschin

asistent universitar

anatolie_PN_peschin_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205434


Elena Chiţan

asistent universitar

elena_PN_chitan_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205492

Elena Zgîrcu

asistent universitar

elena_PN_zgircu_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205434

Lucia Sîbii

asistent universitar

lucia_PN_sibii_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205434


Svetlana Şcetinina

asistent universitar

Tatiana Şchiopu

asistent universitar

tatiana_PN_schiopu_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205434

Vitalie Priscu

asistent universitar


Rodica Vutcariov

îngrijitor în încăperi