Recomandări metodice, întrebări, probleme, teste

Indicație metodică-caiet de lucru_SI_an_V_2017-2018

Indicație metodică-caiet de lucru_AF_an_V_2017-2018

Prelegeri

Prelegerea_SIAF_1_an_V_2017-2018