Recomandări metodice, întrebări, probleme, teste

Indicații

Prelegeri

Prelegerea_01_IF_și_PF_an_II_2017-2018_rom

Prelegerea_01_IF_și_PF_an_II_2017-2018_rus

Prelegerea_01_IF_și_PF_an_II_2017-2018_eng