Farmacie socială ”Vasile Procopişin”

 
 

Regulamentul Examenului de Stat la facultatea Farmacie

Regulamentul de realizare și susținere a tezei de diplomă, facultatea Farmacie

Lista medicamentelor (subiecte) pentru proba orală a Examenului de Stat

Algoritmul de răspuns la Examenul de Stat, proba orală