Farmacie socială ”Vasile Procopişin”

 
 

Colaborare internaţională

Colaboratorii catedrei au participat şi participă în diverse proiecte naţionale și internaţionale.

Tematica acestor proiecte se încadrează în tematica generală a catedrei:

  1. Proiectul internațional „Valorificarea patrimoniului medico-farmaceutic universitar de interes național și european”, coordonat de Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România. Participant:  Safta Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
  2. Proiectul internațional în cadrul programului TEMPUS  „Dezvoltarea asigurării calității în învățământul superior din Moldova”. Participant: Adauji Stela, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.
  3. Proiectul internaţional „Studiul accesibilității fizice şi economice a medicamentelor în Republica Moldova”, sub egida biroului european al Organizației Mondiale a Sănătăţii. Participant: Safta Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
  4. Proiectul internaţional „Aspecte farmaceutice şi economice în tratamentul pacienţilor cu tuberculoză, studiu comparativ: România/Moldova” coordonat de Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România. Participant:  Safta Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar; Brumărel Mihail, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar; Adauji Stela, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar; Priscu Vitalie, asistent universitar.