Farmacie socială ”Vasile Procopişin”

 
 

Cercetare

Activitatea științifică, de rând cu cea didactică constituie responsabilitatea de bază a colaboratorilor catedrei.

Tema generală de cercetare:

Perfecţionarea activităţii sistemului farmaceutic şi elaborarea actelor normative în domeniul activităţii farmaceutice

Domenii de cercetare:

a)      Managementul întreprinderilor farmaceutice: financiar, resurselor, personalului etc.

b)      Reglementarea activității farmaceutice și elaborarea politicilor în domeniu;

c)      Managementul achizițiilor publice de medicamente și sistemelor de compensare a medicamente;

d)     Marketingul pieții produselor farmaceutice: politici de preț, produs, promovare etc.

e)      Istoria farmaciei;

f)       Îngrijiri farmaceutice;

g)      Studii farmacoepidemiologice și utilizarea rațională a medicamentelor;

h)      Managementul calității a serviciilor farmaceutice.

Multiplele studii sunt efectuate în cadrul instruirii prin doctorat și masterat.

Teme de doctor aprobate:

1. Priscu Vitalie, asistent, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema ”Aspecte farmaceutice şi economice ale utilizării medicamentelor în tratamentul tuberculozei”. Conducător științific – Vladimir Safta, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant științific – Nalivaico Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe  medicale, profesor universitar.

2. Chițan Elena, asistent, doctorandă cu frecvență redusă efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema ”Optimizarea managementului medicamentelor compensate”. Conducător științific – Mihail Brumărel, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.

3. Şchiopu Tatiana, asistent, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema ”Managementul asistenței farmaceutice a persoanelor de vîrstă înaintată”. Conducător științific – Stela Adauji, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.

Teze de master susținute:

  1. Ursu Corina – Studii farmacoepidemiologice în terapia antibacteriană. Conducător științific – Vasile Procopișin, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar.
  2. Croitoru Rodica – Astmul bronșic și rolul farmacistului în această maladie. Conducător științific – Vasile Procopișin, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar.
  3. Ceban Svetlana – Cercetări de marketing a medicamentelor cu acțiune antidotică pe piața farmaceutică a Republicii Moldova. Conducător științific – Mihail Brumărel, doctor în farmacie, conferențiar universitar.
  4. Chițan Elena Sisteme de compensare a medicamentelor în uniunea europeană vis a vis de compensarea medicamentelor în Republica Moldova. Conducător științific – Mihail Brumărel, doctor în farmacie, conferențiar universitar.
  5. Șchiopu Tatiana – Activitatea de marketing a farmaciei de acces public. Conducător științific – Mihail Brumărel, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.
  6. Zgîrcu Ion – Studii privind politica de produs în farmacia comunitară. Conducător științific – Mihail Brumărel, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.